Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Recollida selectiva de vidreEls ciutadans poden dipositar els envasos de vidre nets, sense taps i sense bosses als contenidors de color verd instal.lats a la via pública, abans de les 23 hores. Per evitar sorolls i no molestar els veïns. Per a grans productors del municipi, com els bars y els restaurants , es poder fer recollides porta a porta. Uns altres punts de recollida poder ser les deixalleries, especialment per a les ampolles de cava, ja que així se’n possibilita la reutilització.

Hi ha diferents tipus de vidre: vidre blanc, fonamentalment com a recipient de menjars i begudes, vidre de color i vidre pla (finestres, plats...).

Hi ha envasos de vidre retornables que després d’un procés adient de rentatge es poden tornar a utilitzar per la mateixa finalitat. Una ampolla de vidre es pot reutilitzar entre 40 i 60 vegades amb una despesa energètica del 5% de la del reciclatge.

El vidre recollit selectivament es duu a la planta de reciclatge on es neteja, se n’extreu els materials fèrrics amb uns imants, i es tritura fins a convertir-lo en pols (vidre selecccionat, net i mòlt), el que permet fabricar envasos de vidre exactament igual que els originals, per fer-ne ampolles, pots, bombetes, etc.

El vidre és un material que té molta tradició de reciclatge.

SI es pot llençar:

Ampolles de vidre, pots i flascons de tots els colors i mides, de conserves, de melmelades o de salses... que estiguin buits, secs i sense taps. Els taps de plàstic i metall s’han de portar als contenidors grocs, i els de suro al de la fracció d’orgànica.

NO es pot llençar:

  • Vidre que provingui d’altres fonts, com ara gots o gerros trencats, restes de ceràmica, plats, ni sobretot vidre pla; per exemple, miralls, finestres, taules de vidre o vidre armat (amb petits filferros interiors).

  • Els taps de les ampolles i els pots de bombetes, fluorescents, ceràmica, els pots buits que hagin contingut medicaments.

Consells per reduir el consum de vidre

  • Els envasos de vidre els podem aprofitar per fer pots de conserves casolanes, elements decoratius si els omplim de sorra o petxines, suports per a espelmes, pots per a llapis, etc.

I a més:

  • El vidre és 100% reciclable i manté el 100% de les seves qualitats

  • Una tona de vidre disminueix la contaminació atmosfèrica en un 20%, i la de les aigües en un 50%.

  • Una tona de vidre reciclat estalvia aproximadament 1.200 kg de matèries primeres i comporta una minva de l’extracció d’àrids.

  • La fabricació de vidre nou consumeix més energia que el reciclatge, per tant, cada tona de vidre permet d’estalvi de 100 kg de petroli o 1,129 TEP, amb la reducció consegüent de la contaminació en general

  • Amb l’estalvi d’energia que s’aconsegueix amb el reciclatge de 4 ampolles de vidre, un frigorífic funcionaria un dia sencer-

  • Amb l’energia estalviada resultant del reciclatge d’una sola ampolla de vidre es pot mantenir encesa una bombeta de 100 watts, almenys quatre hores.

Recorda

  • Buida els envasos abans de llençar-los i retira’n els taps i els plàstics.

  • El vidre s’ha de llençar abans de les 23 hores per evitar el soroll en hores de descans.

  • Mai no abandonis el vidre al costat del contenidor.

  • El vidre és un material que té molta tradició de reciclatge.


Comparteix