Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Residus comercialsEls residus comercials, si es barregen amb els domèstics, tendeixen a saturar els circuits de recollida. Així doncs, la recollida selectiva dels residus comercials a través de circuits diferenciats ha de contribuir de forma considerable a eliminar les situacions de saturació i a millorar la gestió i els resultats de la recollida selectiva de residus municipals.


La recollida porta a porta de residus comercials consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de cada comerç uns dies i hores determinats per a cada fracció.


Donada la gran varietat d'activitats comercials el servei de recollida porta a porta ha de mirar d'adaptar-se a les diferents necessitats (horaris, freqüència, etc...) i prestar serveis específics per algunes fraccions.


La recollida porta a porta permet introduir una fiscalitat que individualitzi els serveis prestats a cada activitat, de manera que el cobrament del servei esdevingui més just. Aquests sistemes de fiscalització s'anomenen de pagament per generació i inclouen diferents modalitats d'aplicació (pagament per bossa, per adhesiu, per contenidor i altres sistemes com el pesatge o el control volumètric).


Comparteix