Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

ContenidorsANY 2009

FRACCIÓ

% respecte total

Resta

33%

Form

29%

Paper cartró

16%

Vidre

12%

Envasos

9%

Deixalleria

1%

TOTAL

100%

465,23 gr/habitant dia mitja

1,46 kg/residus habitant/dia

Diferència residus no domèstics

Contenidors : en àrees de contenidors

contenidors de Resta, Form, Paper cartró, Vidre i Envasos

LATERAL

Resta

Orgànica

Envasos

Paper

Vidre

Domiciliària

1416

915

488

487

485

Posar i treure

20

20

 

20

 

Establiments

13

5

     

Altres

6

6

4

4

4

SOTERRATS*

Resta

Orgànica

Envasos

Paper

Vidre

Domiciliària

84

65

65

65

65

    *capacitat màxim contracta

Contenidors de superfície : 3200 litres (resta, envasos i paper)

2200 litres (Form i vidre) + Centre i Dalt La Vila

Contenidors soterrats: 3000 litres


Comparteix