Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Consell de Benestar Social de BadalonaQuè és?

És un òrgan de participació sectorial que agrupa totes les entitats i serveis de l’àmbit de l’atenció a les persones.

Correspon al Consell de Benestar Social de Badalona, en relació amb les seves competències, fer propostes, informes i suggeriments sobre els criteris d’actuació i funcionament dels serveis, programes, despeses i inversions relacionades, directament o indirecta, amb l’actuació de l’Ajuntament en el benestar social de les persones, així com dels plans i les iniciatives locals que provenen de les entitats que composen el Consell i les generades per d’altres.


Comparteix