Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Centre de desenvolupament infantil i d’atenció precoç- CDIAPEn què consisteix?:

És un centre d’atenció als infants amb trastorns en el seu desenvolupament o amb risc de patir-los, des del moment de la concepció i, com a màxim, fins que compleixin sis anys, i a llurs famílies.
Es prioritza l’atenció als infants de menys de tres anys i als infants amb afectació greu, d’acord amb el criteri clínic dels professionals del CDIAP. (DECRET 45/2014, d'1 d'abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç).

Aquesta atenció es fa des de diferents àmbits, com ara el familiar, el sanitari, l’educatiu, el social i altres, per procurar un tractament global, integrat i coordinat.

Organisme responsable:

Institut Municipal de Serveis Personals (Ajuntament de Badalona)

C/ Laietània, 29-39

08911 Badalona


Tel. 93 384 79 79

imsp@imspbdn.cat

Accedir a la informació sobre el servei:

http://www.imspbdn.cat/web/fonts/presentacio/cdiap.php


Comparteix


Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat