Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Àpats a domiciliQuè és?

Té com a objectiu proporcionar un àpat al dia, sà i equilibrat, a aquelles persones que no poden realitzar alguna o vàries de les tasques necessàries per seguir una dieta adequada.

En la prestació d’aquest servei intervé també un/a professional auxiliar de geriatria que en farà el seguiment.

Qui ho pot demanar?

Persones que han perdut habilitats per comprar o cuinar, o bé que, per raons de salut, han de seguir una dieta especial que no poden elaborar.

Com es pot fer?

Presencialment

A les seus dels equips bàsics d’atenció social de la ciutat.

(Més informació clicant a la columna dreta)

Condicions d’accés

− Que el/la professional referent valori el servei com a necessari a fi de prevenir situacions de risc social.

− Que la persona es trobi en una situació de dependència que l’impedeixi seguir una dieta adquada.

− No disposar de l’ajut de cap altra persona que hi convisqui i que li pugui proporcionar un àpat.

− Disposar de nevera al domicili.

− Disposar de microones o ser beneficiari/a d’un aparell subvencionat.

− Mantenir la capacitat per realitzar les operacions necessàries per conservar, manipular, preparar i menjar l’àpat.

− Acceptació del servei en les condicions acordades en el pla de treball.

− Es prioritzen les persones amb pocs recursos econòmics.

Preu

Segons l’establert a l’ordenança fiscal 2016 referent al preu públic per a la utilització del serveis a domicili.

Servei responsable

Departament d’Acció i Promoció Social

Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12, 1r

08911 Badalona

Tel. 934 832 935


Comparteix