Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Targeta d'aparcamentQuè és?

Targeta de permissibilitat d'aparcament per a persones amb disminució i mobilitat reduïda. Aquesta targeta dóna dret a utilitzar les facilitats d'estacionament per a persones amb disminució i mobilitat reduïda, corresponents i vigents en qualsevol lloc del país on es trobi el titular.

Hi ha tres tipus de targeta:

− Per a les persones amb disminució i mobilitat reduïda que són conductores.

− Per a persones amb disminució i mobilitat reduïda que no són conductores.

− Targeta d'aparcament per al transport col·lectiu de persones amb disminució i mobilitat reduïda.

Qui ho pot demanar?

Persones de qualsevol edat que puguin acreditar, mitjançant el Certificat del Servei de Valoració i Orientació, que superen el barem de mobilitat o que tenen una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1, amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Com es pot fer?

Presencialment

Per rebre informació, recollir i lliurar la sol·licitud a:

Informació de Serveis Socials

Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12, pl. baixa (edifici el Viver)

08911 Badalona

Tel. 934 832 760

Horari d’atenció al públic: d’octubre a maig: de 8,30 a 13,30 hores

de juny a setembre: de 8,30 a 13 hores

Imprès model

Imprès de sol·licitud

Documentació que cal aportar

− DNI del/de la titular

− Dues fotografies del/de la titular

− En el cas del titular conductor/a, fotocòpia del permís de conduir

− Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març (persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus).

Preu

Gratuït

Servei responsable

Departament de Programes d’Acció Social de Ciutat

Pl. Assemblea de Catalunya 9-12 (edifici del Viver)

Tel. 93 483 29 35

Tel 93 4832600 ext 3081

dpps@badalona.cat


Comparteix