Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Els residus domèstics i la recollida selectivaLa correcta gestió dels residus domèstics i la seva recollida selectiva són alguns dels temes que han adquirit importància en els últims temps a causa de la creixent preocupació de la societat pels aspectes ambientals. És competència de l'Ajuntament la tasca de recollida selectiva dels residus i el seu transport fins a un destí adequat per a la seva reutilització o tractament.

D’altra banda, cal informar i formar sobre la correcta classificació dels diferents residus segons la seva composició en origen, per tal que puguin ser reciclats o tractats correctament.

La separació dels residus en origen, és a dir, a la pròpia llar, facilita el seu posterior reciclatge i/o tractament, ja que com que els materials no es barregen entre ells, no es deterioren ni s’embruten.

Per separar els diversos residus, disposem dels contenidors de recollida selectiva, que es poden reconèixer pel seu color.

A sota podeu veure una mostra dels diferents residus que es generen en una llar i a on es poden dipositar.

 

VIDRE (contenidor verd)

Contenidor color verd per abocar vidre

: envasos de vidre: ampolles, pots de conserves, de melmelades o de salses… que estiguin buits, etc...

NO: els taps de les ampolles i els pots, bombetes, fluorescents, ceràmica, els pots buits que hagin contingut medicaments, miralls o vidre pla.

 

 

PAPER I CARTRÓ (contenidor blau)

Contenidor color blau per abocar cartró i paper

: Diaris, revistes, sobres, caixes de cartró, papers d'embolicar regals, la publicitat que trobem a les bústies, etc...

NO: tovallons i paper de cuina usats, papers bruts, fotografies… Qualsevol d’aquests residus redueix la qualitat del paper reciclat resultant.

  

ENVASOS (contenidor groc)

Contenidor color groc per abocar envasos i brics

: envasos plàstics de tot tipus (iogurts, aigua, detergents, lleixiu, bosses, etc.), llaunes de conserves i refrescos, brics, tapes metàl·liques, safates de porexpan, paper d'alumini…

NO: esprais plens, pots metàl·lics de pintures o productes químics, pneumàtics, petits electrodomèstics i productes d'informàtica que contenen tinta.

 

ORGÀNICA (contenidor marró)

Contenidor color marró per abocar matèria orgànica

: restes de verdura, fruita, peix, carn i ossos, marro de cafè, restes d'infusions, menjar sòlid en mal estat, restes de flors i plantes, serradures de fusta natural, closques de fruita seca, ous i marisc, taps de suro, paper de cuina, tovallons de paper usats…

 

 

REBUIG (contenidor verd fosc)

Contenidor color verd fosc per abocar material de rebuig

: burilles, compreses, bolquers, pols d'escombrar, paper transparent, cotó fluix, bolígrafs, llapis usats, fregalls…

PILES

El municipi també disposa de contenidors per a piles elèctriques en el mobiliari urbà de propaganda i informació distribuïts pel municipi i en algunes dependències municipals, així com a les deixalleries.

MEDICAMENTS

Els contenidors per a medicaments es poden trobar a les farmàcies del municipi i als centres d’atenció primària, així com a les deixalleries.

CD’s:

També es recullen CD’s en contenidors que trobareu a les oficines de districte i altres oficines municipals, biblioteques, deixalleries i els centres cívics de Dalt la Vila i Canyadó.

MOBLES I ALTRES MATERIALS VOLUMINOSOS

Es consideren residus voluminosos tots aquells que es generen a la llar i que pel seu volum no es poden dipositar en els contenidors de carrer, o bé aquells que són difícils de portar a la deixalleria. Al municipi disposem d’un servei de recollida de voluminosos que varia en horari i dies depenent de la zona de la ciutat. Per informar-vos de l’horari de recollida en el vostre barri cal que truqueu al 901 114 115.

ALTRES RESIDUS

Hi ha residus que es generen de manera més puntual i no es recullen als contenidors convencionals però els podem portar a la deixalleria. Es tracta de residus que poden ser reciclats (p.ex. oli de cuinar, aparells electrodomèstics, ...), reutilitzats (p.ex., roba i sabates) o bé tractats de manera especial per la seva toxicitat (p.ex., dissolvents i pintures, bateries de cotxe, termòmetres, ...). Per a més informació sobre què es recull a la deixalleria, visiteu l’apartat “deixalleries”.


Comparteix