Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Dades sobre producció de residus i reciclatge a BadalonaA Badalona produïm 1,26 kg de residus per habitant i dia, valor que es troba per sota de la producció mitjana de residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que és de 1,35 kg/hab./dia (dades del 2010). En general, la producció de residus a Badalona ha disminuït lleugerament durant els últims anys (veure gràfic).

Font: Ajuntament de Badalona i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Els badalonins reciclem cada vegada més, tal i com es pot veure al gràfic següent. L’any 2010 el 27% dels residus produïts a Badalona van ser recollits als contenidors de reciclatge.

Font: Ajuntament de Badalona i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Pel que fa al tipus de residus recollits selectivament, els voluminosos són els més comuns, representant un 24% de tot el pes recollit. El paper i cartró representa un 15%, el vidre un 8%, els envasos un 7% i l’orgànica un 2% (dades del 2010).

Font: Ajuntament de Badalona i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)


Comparteix