Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Treballador/a familiarQuè és?

Es defineix com un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la llar de l’usuari/a, dirigides a proporcionar a les persones i/o famílies atencions personals, ajuda a l’organització de la llar i millora d’habilitats socials.

El servei és desenvolupat per treballadors/es familiars i/o auxiliars de geriatria, quan el servei s’orienta a les persones grans.

Qui ho pot demanar?

Persones o famílies de Badalona en situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

Com es pot fer?

Presencialment

A les seus dels equips bàsics d’atenció social de la ciutat: (Més informació clicant a la columna dreta)

Condicions d’accés

− Que el professional referent valori el servei com a necessari a fi de prevenir situacions de risc social o atendre situacions de dificultat social.

− Persones que es troben en situació de dependència.

− Acceptació de les condicions acordades en el pla de treball.

− Es prioritzen les persones amb pocs recursos econòmics.

Documentació que cal aportar

Segons la situació que origina la demanda i la problemàtica que es planteja.

Preu

Segons l’establert a l’ordenança fiscal 2016 referent al preu públic per a la utilització del serveis a domicili

Servei responsable

Departament d’Acció i Promoció Social

Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12, 1r

08911 Badalona

Tel. 934 832 935


Comparteix