Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Covid19
MESURES I AJUTS PER FER FRONT A LA COVID-19


Us oferim un recull exhaustiu de totes les mesures i ajuts aprovats per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.


Pot descarregar el document i consultar les mesures de reactivació econòmica dirigides a empresaris i autònoms.


Aquesta informació s’anirà actualitzant a mesura que les diferents línies d’acció esdevinguin operatives.


Més informació


Comparteix