Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Serveis de deixalleriesLes deixalleries són un servei públic on els badalonins i les badalonines poden portar tot tipus de residus, tant reciclables com especials, per facilitar-ne la seva reutilització, reciclatge i/o tractament. La deixalleria és, per tant, un lloc on el ciutadà participa activament en la gestió de residus municipals i on pot rebre formació i informació sobre molts detalls d’aquesta gestió. A Badalona tenim dos tipus de deixalleries, les fixes i les mòbils.

Aquestes instal·lacions serveixen per dipositar certs residus que no s’han de llençar en els contenidors del carrer. Allà s’emmagatzemen provisionalment fins que són traslladats a les plantes de tractament per ser reutilitzats, reciclats o tractats.

La recollida selectiva és l’eina principal perquè no vagin a parar a l’abocador o a la incineradora aquelles fraccions de les escombraries que poden ser aprofitades i reciclades ni aquells residus d’especial toxicitat i perillositat. La recollida selectiva permet que aquells residus que no hem pogut evitar deixin, almenys, de ser un problema per al medi ambient.

Des de l’any 2006 existeix un sistema de bonificació per als usuaris de deixalleries de l’Àrea Metropolitana. Quan hi aneu demaneu que us facin la targeta d’usuari de deixalleria. Així, cada cop que hi aporteu algun residu us faran un descompte d’un 1% a la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus o TMTR fins a un màxim d’un 14%.


Deixelleries

Tipus de residus

Comparteix