Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Recorda contenidors de superfície• Baixa les escombraries entre les 19 i 22 hores.

• Una selecció dolenta entorpeix i encareix el procés de recuperació.

• El millor residu és el que no es genera.

• Si la selecció es fa en origen, el procés és més senzill, barat i eficient.

• La millora en la recollida selectiva influeix directament en la batalla contra el canvi climàtic i l’escalfament global.

• La matèria orgànica dipositada a l’abocador genera anhídrid carbònic i lixiviats que provoquen pudors persistents.

• Cada metre cúbic de biogàs equival a l’energia de 0,6 litres de gasoil.

• Prevenir la generació de residus i augmentar el reciclatge suposa estalviar matèries primeres i recursos energètics.

• No s’han de dipositar mai deixalles fora dels contenidors.

• No deixar mai bosses amb deixalles penjades a l’exterior dels contenidors.


Comparteix