Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Recollida de mobles i voluminosos


Imatge recollida mobles voluminosos


L’Ajuntament de Badalona posa a disposició de la ciutadania el servei gratuït de recollida de mobles i voluminosos, amb l’objectiu que entre totes i tots aconseguim una Badalona més cívica, neta i un espai públic lliure d’obstacles.

Truca al telèfon número 901 114 115, les 24 hores del dia, i t’informaran dels dies i horaris de recollida. Després de trucar, deixa els mobles al costat dels contenidors, sense entorpir el pas dels/les vianants.

I recorda! Abans de llençar un moble o electrodomèstic vell, pensa si es pot reutilitzar! A l’Àrea Metropolitana de Barcelona hi ha una àmplia xarxa de reparadors i restauradors, i moltes persones podrien voler utilitzar aquell electrodomèstic o moble que per vosaltres només és un residu.

Què són els voluminosos?

Els voluminosos són aquells residus que, per les seves dimensions, no es poden posar en els contenidors del carrer i són difícils de transportar fins a les deixalleries, com per exemple: matalassos, catifes, mobles, trastos vells i electrodomèstics de grans dimensions.

La recollida segregada de voluminosos fa disminuir el nombre de trastos abandonats a la via pública, permet valoritzar els components d’aquests residus i ajuda a reduir els residus municipals que reben u tractament finalista.

No són residus voluminosos els residus tòxics i/o perillosos com la uralita, bombones, runes, sanitaris o ordinadors. Tots aquests disposen de vies de recollida específiques com les deixalleries.

Quin tractament reben aquests residus?

Un cop recollits els mobles es porten a la planta de tractament de voluminosos de Gavà, on se seleccionen, trituren i afinen els residus de fusta i se separen els residus d’aparells elèctrics i electrònics, per derivar-los a un tractador autoritzat.

L’estella resultant dels residus de fusta s’envia a les plantes de reciclatge, on es converteix en matèria primera per produir nous mobles i elements basats en plaques d’aglomerat. Separant els residus de fusta contribuim a rduir la tala de boscos.

La resta de components es classifica per fraccions del mateix material, es tritura i es tracta fins a aconseguir matèries primeres secundàries, que es poden tornar a introduir al cicle de producció. Separant aquest residus evitem que metalls pesants i altres materials contaminants arribin al medi ambient.


Comparteix