Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Recollida selectiva de fracció restaLa fracció resta inclou tots els residus que no s’han recollit de forma selectiva. Aquests residus es duen als Ecoparcs, on mitjançant diversos processos se separen el paper/cartró, els envasos, el vidre i altres materials per incorporar-los a les cadenes de reciclatge.

Els residus que no poden ser reciclats han d’anar als abocadors o han de ser incinerats. L’idoni és que aquests tractaments finalistes serveixen únicament per als residus que no es poden reutilitzar o reciclar, però les limitacions de la recollida i dels tractaments existents fan que aquestes infraestructures siguin necessàries.

SI es pot llençar:

  • Bolígrafs i llapis usats

  • Bolquers

  • Cabells

  • Compreses

  • Cotó

  • Excrements d’animals.

  • Puntes de cigarreta

  • Restes d’escombrar

NO es pot llençar:

  • Bosses d’infusió,

  • Paper de cuina

  • Restes de fusta, CD, envasos que contenen materials tòxics i perillosos o roba, que van a la DEIXALLERIA.

  • Restes de menjar (closques d’ou o de marisc, etc) que van al contenidor MARRÓ.

Consells per reduir el consum de matèria orgànica

  • No siguem “grisos”: optem per dipositar cada residu al seu color.

I a més:

  • Si tots separéssim els residus correctament, la fracció de resta només seria un 17% dels residus municipals

Recorda

Si no separem els residus a casa, s’ha de fer als Ecoparcs, cosa que resulta més difícil i més cara.


Comparteix