Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tipus de contenidorsTipologia i quantitat de contenidors disponibles a la Ciutat

TIPUS CONTENIDOR

QUANTITAT

Resta

1416

Orgànica

915

Envasos i altres

488

Paper/cartró

487

Vidre

485


Comparteix