Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

ReciclatgeEl reciclatge és un procés d’utilització de parts o elements d’un article, tecnologia o aparell que en arribar al final de la seva vida útil pot ser reutilitzat.

Reciclar és per tant l’acció de tornar a introduir en el cicle de producció i consum de productes materials obtinguts de residus. Per exemple, reciclar un ordinador significa que, o bé les seves parts o les matèries primeres que formen els seus components tornen a utilitzar-se.

També es refereix al conjunt d’activitats que pretenen reutilitzar parts d’articles que, en el seu conjunt, han arribat al final de la seva vida útil, però que admeten un ús addicional per alguns dels seus components o elements.

Al procés (simple o complex, depenent del material) necessari per disposar d’aquestes parts o elements, i preparar-los per la seva nova utilització, es coneix com a recollida selectiva.

La producció de mercaderies i productes, que fan créixer el consum i com a conseqüència el augment de residus de diversos tipus –alguns dels quals no poden simplement acumular-se o desfer-se, doncs representen un perill real o potencial per la salut-, ha obligat a les societats modernes a desenvolupar diferents mètodes de tractament d’aquests residus, amb el que l’aplicació del reciclatge troba justificació suficient per ficar-se en pràctica.

En una visió ecològica del món, el reciclatge és la tercera i darrera mida en el objectiu de la disminució de residus; el primer seria la reducció del consum, i el segon la reutilització.

Actualment, en el món dels residus és una font d’ocupació tant per a les empreses de reutilització com per als propis sistemes de gestió; les plantes de tractament, etc. Dipositar els residus en el lloc que els hi correspon per a la seva reutilització o reciclatge genera ocupació i dignifica les tasques de treball que realitzen les persones.

Raons per reciclar

    • El cost de la recollida i tractament d’una tona de brossa és entre 30€ i 36€.

    • A Espanya es llencen a l’any més de 300.000 tones de metalls. Això és malbaratament de material.


Comparteix