Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

BatxilleratsÉs una etapa educativa postobligatòria destinada als nois i noies de 16 a 18 anys. Consta d’un cicle educatiu format per dos cursos acadèmics: 1r i 2n de batxillerat.

En funció del desplegament de la nova llei d’educació LOE, hi ha tres modalitats d’estudis:

    • Arts: Via arts plàstiques, disseny i imatge

    Via arts escèniques, música I dansa

    • Humanitats i ciències socials

    • Ciències i tecnología

Aquests estudis són polivalents, integradors, flexibles i orientadors. Pretenen garantir la formació integral de l’alumnat en una societat culturalment i tècnicament canviant i preparar-lo per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris.

En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament, en qualsevol de les seves modalitats, rebran el títol de batxiller.


Directori de centres

Preinscripció i matriculació

Comparteix