Cercador
V3.22
Menu
Ets a:

L’Ajuntament convoca els premis literaris Ciutat de Badalona 2017

Comparteix


02/16/2017 11:00 PM - cultura

Les bases dels premis narrativa, poesia, narrativa juvenil i teatre es poden consultar al web www.badalona.cat

L’Ajuntament de Badalona, per mitjà de l’Àmbit de Badalona Educadora, en col·laboració amb la llibreria El Full i les entitats Festa Nacional dels Països Catalans i Amics del Teatre Zorrilla, ha convocat els Premis literaris Ciutat de Badalona 2017.

26è Premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa - 30è Països Catalans Solstici d’estiu

Les obres aspirants a aquest premi han de ser originals i inèdites, escrites en català i en prosa i s’han d’adreçar a un públic adult. Han de tenir una extensió mínima de cent fulls i màxima de tres-cents fulls DIN-A4, mecanografiats per una sola cara i a doble espai.

El premi consisteix en l’edició de l’obra guanyadora a càrrec de Viena Edicions, i un premi en metàl·lic de 2.000 €.

El jurat qualificador el formen: Laia Sabater, regidora de l’Àmbit de Badalona Educadora i presidenta del jurat; Isabel Monsó, representant de Viena Serveis Editorials; Maria Carme Palomeras, de l’associació Festa Nacional dels Països Catalans de Badalona; Jordi Balaguer, escriptor; Joaquim Molina, professor i escriptor; Gerard Guerra, filòleg; i Isidre Sala, de la llibreria El Full, que actuarà com a secretari sense vot.

Cal trametre els originals a la llibreria El Full (carrer de Guifré, 109, 08912, Badalona). El termini de presentació s’acaba el 14 d’abril de 2017.

17è Premi literari Betúlia de Poesia - Memorial Carme Guasch

Les obres aspirants al premi han de ser originals i inèdites, escrites en català i d’una extensió mínima de 250 versos i màxima de 500 versos, presentats en fulls DIN-A4, mecanografiats per una sola cara i a doble espai. Els versos poden repartir-se en un recull de poemes o bé formar un únic poema.

El premi consisteix en l’edició de l’obra guanyadora a càrrec de Viena Serveis Editorials, i un premi en metàl·lic de 1.000 €.

El jurat qualificador el formen: Laia Sabater, regidora de l’Àmbit de Badalona Educadora i presidenta del jurat; Enric Viladot, editor de Viena Serveis Editorials; Paco Fanés, poeta; Jordi Pujol, poeta; Valentí Soler, escriptor; Martí Noy, poeta; i Isidre Sala, de la llibreria El Full, que actuarà com a secretari sense vot.

Cal trametre els originals a la llibreria El Full (carrer de Guifré, 109, 08912, Badalona). El termini de presentació s’acaba el 14 d’abril de 2017.

19è Premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil

Les obres aspirants al premi han de ser originals i inèdites, escrites en català i en prosa, d’una extensió mínima de cinquanta fulls i màxima de cent cinquanta fulls DIN-A4, mecanografiats per una sola cara i a doble espai. Han d’adreçar-se a joves d’entre 12 i 16 anys.

El premi consisteix en l’edició de l’obra guanyadora a càrrec d’Animallibres Editorial, i un premi en metàl·lic de 1.000 €.

El jurat qualificador el formen: Laia Sabater, regidora de l’Àmbit de Badalona Educadora i presidenta del jurat; Joan Vives, editor d’Animallibres Editorial; Roser Vilagran, escriptora; Blanca Bravo, escriptora; Jordi Cervera, escriptor; Rubén Montañá, escriptor; Isidre Sala, de la llibreria El Full, que actuarà com a secretari sense vot.

Cal trametre els originals a la llibreria El Full (carrer de Guifré, 109, 08912, Badalona). El termini de presentació s’acaba el 14 d’abril de 2017.

10è Premi literari de Teatre Breu Inicia’t

Les obres aspirants al premi han de ser originals i inèdites, escrites en català i en prosa, d’una extensió entre vint-i-cinc i trenta-cinc fulls DIN-A4, mecanografiats per una sola cara, i a doble espai, lletra Arial, cos 12. Han de ser adreçades a persones majors de 16 anys.

El premi consisteix en l’edició de l’obra guanyadora a càrrec de l’Associació Cultural de Poesia Pont del Petroli i un premi en metàl·lic de 1000 €.

El jurat qualificador el formen: Laia Sabater, regidora de l’Àmbit de Badalona Educadora i presidenta del jurat; Felicitat Comas, Àngels Domingo, Olga Galvany, Caterina Teixidó, Josep Maria Llagostera, Joan Puche, Josep Maria Balaguer i Jaume Arqué, que actuarà com a secretària sense vot.

Cal trametre els originals al Teatre Zorrilla (carrer Sant Miquel, 54, 08911 Badalona), abans del 31 de març de 2017.

La presentació d’originals pressuposa l’acceptació íntegra de les bases d’aquests premis. Consulteu les bases complertes a www.badalona.cat.

Badalona, 17 de febrer de 2017

Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat