Cercador
V3.22
Menu
Ets a:

Badalona mesurarà els nivells de concentració d’òxid de nitrogen (NO2), principal responsable de la contaminació atmosfèrica

Comparteix


02/14/2017 11:00 PM - medi ambientsanitat

24 sensors, distribuïts a tota la ciutat, analitzaran la quantitat d’aquest contaminant a l’aire

Les dades serviran per impulsar accions de lluita contra la contaminació i a favor de la salut pública

L’Ajuntament inicia demà dijous una campanya de mesurament de la contaminació atmosfèrica a la ciutat. Durant dos mesos hi haurà 24 sensors, repartits arreu de la ciutat, que controlaran els nivells d’Òxid de Nitrogen (NO2) a l’aire. Els òxids de nitrogen, conjuntament amb altres partícules contaminants de mida inferior a les 10 micres, són els principals contaminants atmosfèrics perjudicials per a la salut.

Les mesures s’obtindran d’uns captadors passius de NO2 que, donada la seva distribució, permetran conèixer on es concentra territorialment aquest contaminant. També, amb les dades que s’extrauran, es podrà analitzar com influeix la proximitat a les principals vies de trànsit en els nivells de concentració de NO2. Per completar l’estudi també s’instal·larà un equip de captació de gasos a la Serralada de Marina.

Les dades i resultats d’aquest nou estudi podran comparar-se amb els reflectits a una campanya que, utilitzant la mateixa tècnica, va tenir lloc l’any 2008. D’aquesta manera els tècnics podran veure l’evolució de la contaminació per NO2 a la ciutat en aquest període de gairebé 9 anys.

Els resultats d’aquest estudi serviran de suport a les decisions que es prenguin en un futur sobre les accions de lluita contra la contaminació atmosfèrica. Durant els darrers mesos l’Ajuntament participa en diverses taules de treball, amb Generalitat, AMB i municipis de més de 100.000 habitants, per tal de consensuar i definir les mesures necessàries per disminuir la contaminació a l’entorn metropolità de Barcelona. També, en aquest marc, s’hi està treballant per actuar conjuntament en els casos d’episodis ambientals de contaminació, quan hi ha períodes on es superen els límits establerts en base a criteris de salut pública.

Aquest treball compta amb el finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i forma part del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona en la lluita contra la contaminació atmosfèrica. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit reiteradament que la contaminació de l’aire és responsable de milions de morts prematures al món.

Atenció als mitjans

El 2n tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas, i el regidor d’Espais Públics, Francesc Duran, atendran els mitjans de comunicació demà dijous 16 de febrer, a les 10.15 hores. El punt de trobada s’ha situat a l’entrada de l’edifici el Viver de l’Ajuntament de Badalona (plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12). També es podran prendre imatges de la instal·lació d’un sensor.

Badalona, 15 de febrer de 2017

Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat