Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Badalona modernista
Badalona modernista

El període industrial va ser, no només econòmicament, un període de gran importància històric a la nostra ciutat amb múltiples impactes urbanístics, demogràfics, socials, culturals, etc. La Badalona d'avui, s'entén i s'explica, en gran mesura, gràcies al seu passat industrial tal i com es apreciar si caminem pels seus carrers. És durant aquest període quan a tota Catalunya apareix un moviment artístic i cultural que acabará tenint una grans trascendència, el Modernisme. Vinculat arreu amb la burgesiá prominent del moment a Badalona aquest moviment també hi deixà la seva emprempta tal i com queda recollit en aquesta publicació. En aquest llibret, es presenten 22 punts en un itinerari ciruclar en què es mostren alguns - no tots- dels recursos, edificis, establiments, comerços, i elements modernistes, o de la seva època, més destacats de la ciutat.

Informació

Oficina de Turisme – Tel. (34) 93 483 29 90


Comparteix