Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Casa dels dofins


Casa dels Dofins


La casa està organitzada al voltant d’un pati central o atri amb un impluvium per recollir l’aigua de la pluja, pavimentat amb mosaic. Les habitacions principals de la casa s’obren a l’atri; una d’elles, el tablinum, situada a l’est, era la sala on es rebien les visites. En un costat de l’atri hi ha el triclinium o menjador, amb un paviment d’opus sectile, format per plaques de marbre. Per una porta s’accedia al cubiculum o dormitori, pavimentat amb mosaic. Al sud de l’atri hi ha quatre habitacions que donen a un peristil o jardí. La més gran és un oecus o menjador d’estiu que tenia al davant un petit estany. Al fons de la casa hi ha un pati amb tres dipòsits i restes de forns destinats a la producció i l’envasament de vi. Al pati s’accedia des del cardo maximus (via en sentit muntanya-mar).

Localització

C/ Lladó, 45-53

08911 Badalona

Horaris/dies de visita i tarifes

La informació respecte els horaris i dies de visites com les tarifes corresponents estan a l’accés directe que hi ha a la dreta de la pàgina.

Durada aproximada

45 minuts

Informació

Oficina de Turisme Tel. (34) 93 483 29 90 otb@badalona.cat

Reserves

Museu de Badalona Tel. (34) 93 384 17 50 info@museudebadalona.cat

 

 

 


Comparteix