Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Pagament de tributs
L'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) ofereix diverses modalitats per facilitar el pagament del tributs i preus públics de l'Ajuntament de Badalona. Trieu la més adient considerant si el tribut, o preu públic, està dins el termini voluntari de pagament o si aquest ha finalitzat.

- Pagament amb targeta bancària 

- Banca on line

- Pagament  per domiciliació

- Pagament amb document caducat

Si no disposeu del document de pagament, podeu obtenir un duplicat a l'enllaç duplicat document per pagar tributs


Comparteix