Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Manteniment Via Pública


Una part molt important de les tasques i del pressupost de la regidoria d'Espais Públics es destina al manteniment de la via pública, que inclou els paviments, la xarxa de clavegueram, l'enllumenat públic, el mobiliari urbà, les àrees de jocs infantils i els espais lúdics per a la gent gran, la senyalització viària, les instal·lacions semafòriques, entre altres. La finalitat és que la ciutadania pugui gaudir d'un espai públic de qualitat per poder desenvolupar la seva vida quotidiana de la millor manera possible en termes d'utilització dels carrers i de la realització d'activitats a l’espai públic.

Coneix i consulta els treballs de manteniment al teu barri!

En aquest apartat volem informar i mostrar a la ciutadania les diferents actuacions de manteniment realitzades en els darrers mesos. El següent mapa permet escollir un període de temps (entre 1 setmana i 3 mesos) i la tipologia d'actuació a les caselles de la dreta. Si tens coneixement d'alguna incidència pots, comunicar-ho a la regidoria mitjançant el SAC, o les Oficines Municipals de Districte.

Col·labora!


ComparteixPeriode de selecció