Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Recursos Humans


La plantilla és el conjunt de persones que ocupen els llocs de treball d'un Ajuntament. En aquest apartat del Portal de Transparència podeu consultar les places que formen la plantilla de l’Ajuntament.

La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet ordenar el personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals. En aquest apartat del Portal de Transparència podeu consultar la RLT d’aquest any i dels anteriors.

Convocatòries de personal. En aquest apartat podeu consultar els requisits d’accés i les dades durant les quals es poden presentar les sol·licituds i quan es faran les proves per accedir-hi.

Resultat dels processos de selecció. Si voleu consultar en quin punt es troben els processos de selecció, en aquest apartat trobareu tota la informació relacionada.

Podeu ampliar la informació en aquest apartat del Portal de Transparència.


Processos selectius en curs

Processos selectius finalitzats

Oferta Pública d'Ocupació

Personal eventual i directiu