Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Comissió de modernització
En data 15 de juny de 2019, el Ple de l’Ajuntament va acordar la creació de la Comissió d'Informe, Estudi i Consulta Especial, de caràcter temporal, per l'impuls i seguiment de la modernització i descentralització de l’Ajuntament de Badalona, així com la seva composició, formada per regidors municipals, i amb la vicepresidencia de la regidora de Guanyem, Carmen Martinez, que té delegada de l'alcalde la competència de convocar les sessions de la comissió, la signatura de les actes, així com la realització de tots els actes d’impuls i seguiment necessaris per tal de dur a terme eficaçment els objectius de modernització i descentralització de l’Ajuntament de Badalona.

L’objectiu de la comissió es la de concretar els instruments necessaris, l’orientació, els principis, les metodologies i els processos que han de portar a un canvi profund dels pilars que sustenten l’actual organització municipal per a transformar-la en una organització que pugui actuar de manera eficient i eficaç per donar un servei públic atenent  a la realitat plural i diversa de la nostra ciutat.

La comissió promou el debat entre els seus membres per assolir un grau de consens suficient que permeti concretar, executar les propostes i crear els instruments que permetin modernitzar i descentralitzar l’administració municipal.


Comparteix