Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Serveis més significatius de l'Oficina Local d'HabitatgeLLOGUER:

 

- Borsa de lloguer: ofereix a propietaris i a llogaters una sortida a l’oferta i a la necessitat d'habitatge, amb la garantia que l’administració pública vetlla pels seus interessos,  fent el seguiment de la relació contractual i aportant seguretat i professionalitat a propietaris i a llogaters. Al llogater se li ofereix un preu de lloguer per sota del de mercat i només un mes de fiança. Al propietari se li ofereix assessorament, assegurança multirisc, assegurança de caució i cobertura d'impagament mitjançant AVALLOGUER (fins a 6 mensualitats).

- Ajuts al lloguer: tramitació dels ajuts al pagament de lloguer, segons convocatòria. 

REHABILITACIÓ:

- Ajuts a la rehabilitació: tramitació dels ajuts a la rehabilitació segons convocatòria.

HABITATGE PROTEGIT:

- Informació sobre l'habitatge protegit

- Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Badalona.


Comparteix