Cercador
V2.59

Ets a:

Plans Educatius d'EntornEl Pla Educatiu d’Entorn (PEE) és un projecte de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments, que pretén donar resposta integrada i comunitària a les múltiples necessitats educatives de la nostra societat. Des del PEE es coordina i dinamitza l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida incidint, especialment, en els infants i els joves, fent una especial incidència als sectors socials més desafavorits.

A Badalona s’implementa principalment als barris de Llefià - La Salut, La Pau i Badalona Sud. En aquest últim cas, està gestionat directament des del Consorci Badalona Sud.

Es desenvolupen, durant tot el curs, a través dels eixos d’intervenció següents:

    § Reforç escolar i estudis assistits

    § Treball amb famílies

    § Activitats esportives i de lleure

    § Foment d’activitats relacionades amb la dinamització lectora:

    § Foment d’activitats d’ Aprenentatge i Servei

Els Plans Educatius d’Entorn de Llefià - La Salut, La Pau i Badalona Sud s’impulsen des del Departament d’Educació de l’Ajuntament, des del Consorci Badalona Sud i des del Departament d’Ensenyament. Pel seu caràcter integral els projectes educatius es porten a terme conjuntament amb d’altres departaments i plans municipals, així com amb els centres, comunitats educatives i entitats socioeducatives que intervenen als diferents territoris.

Més informació:

Departament d’Educació

Tel. 93 483 29 61

educacio@badalona.cat
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat