Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El Consell de Solidaritat i Cooperació


El Consell de Solidaritat i Cooperació


El Consell de Solidaritat i Cooperació de Badalona és l’òrgan principal de treball de la cooperació de ciutat i està format per les entitats solidàries badalonines, una representació de l’equip de govern municipal i una representació de tots els grups polítics.

El Consell és un òrgan consultiu que proposa i assessora accions i projectes relacionats amb la cooperació i la solidaritat i participa en la valoració i aprovació de la convocatòria biennal de projectes de cooperació i sensibilització. A més del Plenari, el Consell disposa de comissions de treball per temes específics: Comissió Permanent, Mesa del Comerç Just i Mesa d’Educació en Valors.

Poden ser membres del Consell les entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats que tinguin entre les seves activitats la cooperació i la solidaritat internacional.


Comparteix