Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tècnic/a integració socialBorsa de treball de TÈCNIC/A D’INTEGRACIÓ SOCIAL: L’Ajuntament de Badalona necessita proveir-se, en règim temporal, d’una borsa de treball de TÈCNIC/A D’INTEGRACIÓ SOCIAL per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, de caràcter temporal, de personal que realitzi tasques de detecció, cens, atenció i intervenció de persones sense sostre..

Període addicional 3 dies hàbils d’inscripció: Fins el 06/09/2021, inclòs.

Règim jurídic: funcionari interí de caràcter temporal o contracte laboral temporal.

Requisits específics

    • Titulació: Estar en possessió del títol de Cicle Formatiu de Grau Superior d’integració social.

    • Nivell de coneixement de llengua catalana: Nivell B2 o equivalent o superior.

Només cal inscriure’s en la borsa. No s’ha de presentar ni instància ni documentació.

Tràmits per a formalitzar la inscripció:

1. Anar a la Seu Electrònica del web municipal, en el apartat “Tràmits d’interès” clicar sobre Treballa a l'Ajuntament: Inscripció a la borsa de treball.

2. S’ha d’accedir amb un certificat digital (IdCAT, DNIe, altres,..) o Cl@ve PIN24, Ciutadans UE.

3. Un cop identificats electrònicament, s’haurà d’omplir el formulari, seleccionant Tècnic integració social (TIS) en l’apartat de Descripció del lloc de treball.

4. Finalitzar el tràmit. S'obtindrà un justificant d’inscripció (BCPxxxxx) què es recomana guardar.

Més informació:


Comparteix