Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tècnic/a auxiliar de bibliotequesBorsa de treball de TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTEQUES: L’Ajuntament de Badalona necessita proveir-se, en règim temporal, d’una borsa de treball de TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTEQUES per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, de caràcter temporal, en diferents àmbits de la corporació.

Període addicional 3 dies hàbils d’inscripció: Fins el 23/07/2021, inclòs.

Règim jurídic: funcionari interí de caràcter temporal o contracte laboral temporal.

Requisits específics

    • Titulació: Estar en possessió del títol de batxiller, formació professional de 2n grau o equivalent.

    • Nivell de coneixement de llengua catalana: Nivell C

Només cal inscriure’s en la borsa. No s’ha de presentar ni instància ni documentació.

Tràmits per a formalitzar la inscripció:

1. Anar a la Seu Electrònica del web municipal, en el apartat “Tràmits d’interès” clicar sobre Treballa a l'Ajuntament: Inscripció a la borsa de treball.

2. S’ha d’accedir amb un certificat digital (IdCAT, DNIe, altres,..) o Cl@ve PIN24, Ciutadans UE.

3. Un cop identificats electrònicament, s’haurà d’omplir el formulari, seleccionant Tècnic auxiliar de Biblioteques en l’apartat de Descripció del lloc de treball.

4. Finalitzar el tràmit. S'obtindrà un justificant d’inscripció (BCPxxxxx) què es recomana guardar.

Més informació:


Comparteix