Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tècnic/a mitjà/ana en GESTIO (grup A2)Borsa de treball de TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN GESTIÓ: L’Ajuntament de Badalona necessita proveir-se, en règim temporal, d’una borsa de treball de TÈCNIC/A MITJÀ/ANA TREBALL EN GESTIÓ (grup A2) per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, de caràcter temporal, en diferents àmbits de la corporació.

Període addicional 3 dies hàbils d’inscripció: Fins el 21/03/2021, inclòs.

Règim jurídic: funcionari interí de caràcter temporal o contracte laboral temporal.

Requisits específics

    • Titulació: Estar en possessió del títol de grau universitari, llicenciatura universitària, arquitectura, enginyeria, diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, o equivalent.

    • Nivell de coneixement de llengua catalana: Nivell C1 o equivalent

Només cal inscriure’s en la borsa. No s’ha de presentar ni instància ni documentació.

Tràmits per a formalitzar la inscripció:

1. Anar a la Seu Electrònica del web municipal, en el apartat “Tràmits d’interès” clicar sobre Treballa a l'Ajuntament: Inscripció a la borsa de treball.

2. S’ha d’accedir amb un certificat digital (IdCAT, DNIe, altres,..) o Cl@ve PIN24, Ciutadans UE.

3. Un cop identificats electrònicament, s’haurà d’omplir el formulari, seleccionant personal titulat universitari (grau. llicenciatura, diplomatura) en l’apartat de Descripció del lloc de treball.

4. Finalitzar el tràmit. S'obtindrà un justificant d’inscripció (BCPxxxxx) què es recomana guardar.

Més informació:


Comparteix