Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Borsa de treball de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (TAG - grup A1)Borsa de treball de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL - TAG.

Dia de realització de la prova i entrevista: 12 DE MARÇ DE 2021

Requisits específics per a la realització de les proves:

    Les persones candidates es presentaran en la prova acreditant la seva personalitat a través del seu DNI original o passaport original o document oficial identificatiu equivalent en vigor, i hauran d’aportar còpia compulsada de la titulació requerida (Grau universitari en Dret, Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències Actuarials i Financeres o equivalent) i còpia del nivell de català requerit.

    Totes les persones candidates portaran mascareta quirúrgica o FFP2.

    No es permetrà l’entrada amb mascaretes de tela o similar.

    Es requereix portar bolígraf propi de color blau o negre (no rotulador).

Més informació:


Comparteix