Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Borsa de treball ARQUITECTE/A SUPERIORBorsa de treball d’ARQUITECTE/A: L’Ajuntament de Badalona necessita proveir-se, en règim temporal, d’una borsa de treball d’ARQUITECTE/A per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, de caràcter temporal, dels diversos serveis de la corporació.

Període addicional 3 dies hàbils d’inscripció: Fins el 21/10/2020, inclòs.

Règim jurídic: funcionari interí de caràcter temporal, per acumulació de tasques de 6 mesos o substitucions de titulars, en l’àmbit d’Urbanisme o Espais Públics.

Requisits específics

    • Titulació: Títol d'Arquitecte o el títol que habiliti per l'exercici d'aquesta professió regulada,

    o equivalent.

    • Nivell de coneixement de llengua catalana: Nivell C1 o equivalent

Només cal inscriure’s en la borsa. No s’ha de presentar ni instància ni documentació.

Més informació:


Comparteix