Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

BASES REGULADORES BORSA ACTIVADescripció: La borsa de treball de l’Ajuntament és l’espai web on les persones que volen treballar a l’Ajuntament de Badalona de forma temporal es poden inscriure. El termini d’inscripció no es tanca, per tant, les persones es poden apuntar, modificar les opcions de la seva candidatura o donar-se de baixa en qualsevol moment.

Bases publicades a: BOPB de 27/07/2020

Sistema: Inscripció permanent durant un període de dos anys, renovable.

Torn: Lliure

Presentació d’inscripcions: La presentació de sol·licituds es realitzarà mitjançant el formulari disponible en el web municipal, a través de la Seu Electrònica, directament en Inscripció a la borsa de treball de l’Ajuntament de Badalona.

Requisits exigits: Segons oferta, de conformitat amb el que estableix la Base 5.

Documentació a presentar: Declaració responsable.

Dades consignades a la sol·licitud: Les persones candidates hauran d’emplenar totes les dades de contacte i professionals que es sol·liciten. Posteriorment, es comprovaran el compliment de tots els requisits i condicions exigides.

Informació: Departament de Recursos Humansemail: seleccio@badalona.cat

Més informació:


Comparteix