Cercador
V3.12
Menu
Ets a:

Com participar a Badalona


Tots els òrgans de participació tenen un caràcter consultiu, d’informe preceptiu, de formulació de propostes i suggeriments. Tanmateix el ple o l’alcalde/essa pot delegar en els regidors-presidents d’aquests òrgans funcions executives en matèries que siguin delegables.


Processos Participatius

Audiència pública

Bústia de queixes i suggeriments

En que consisteix el tràmit?

Consells d'Entitats

Cartes als regidors

Consensus és l’eina de comunicació dels ciutadans amb els regidors de l’Ajuntament de Badalona.

Defensa de la ciutadania

El ple municipal del 30 de novembre de 1999 va aprovar la normativa de funcionament de la Defensa de la Ciutadania i va nomenar el primer Síndic Defensor, establint d’aquesta manera un canal efectiu de democràcia participativa, així com un mecanisme de control de l’activitat de l’Ajuntament de Badalona.

Ple municipal

El Ple, és un òrgan municipal constituït per tots/es els/les regidor/es agrupats ens grups municipals i sota la presidència de l’alcalde/essa. Es reuneix com a mínim un cop al mes en sessió pública. Té facultats politiques, normatives, econòmiques i institucionals. Controla i fiscalitza l’actuació de l’alcalde/essa, pot nomenar-lo o substituir-lo mitjançant una moció de censura. El consistori badaloní està integrat per vint-i-set membres.

Entitats

Oficines Municipals de Districte

Comparteix


Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat