Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Emprenedoria i empresa


ACTUACIONS ADREÇADES A EMPRENEDORS I EMPRESES

Unitat de Foment Empresarial


Per demanar assessorament o qualsevol informació relacionada amb la Unitat de Foment Empresarial podeu fer-ho al correu: ufe@badalona.cat o al telèfon: 93 460 52 00.


CREACIÓ D’EMPRESES


Una dels principals tasques de la Unitat de Foment Empresarial és el recolzament a la creació d’empreses i a l’alta d’autònoms. Aquest servei s’ofereix des de diferents vessants i l’eix vertebrador és l’assessorament individual en els diferents àmbits de creació i gestió d’empreses. També acompanyem els emprenedors en la confecció del pla d’empresa per avaluar-ne la viabilitat i per preveure tots els factors que intervenen tant en el procés de constitució com en la fase de posada en marxa. Un altre punt important és el suport i l’acompanyament per a l’obtenció del finançament i ajudes disponibles.

CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES


Per a la consolidació de les empreses oferim el servei de consultoria per a empreses creades per mitjà de l’assessorament individual. Aquesta actuació que sempre es fa a demanda de l’empresa interessada, pot oferir-se per a assessoraments puntuals o per establir processos de millora. En aquest cas el nostre personal tècnic realitzarà una anàlisi de la situació de l'empresa des d'una doble òptica: l'externa (clients, proveïdors, mercats...) i interna (finançament, internacionalització, gestió de recursos ...). Després d'aquesta anàlisi, els tècnics conjuntament amb l'empresari desenvoluparan les pautes a seguir per resoldre els problemes i /o les debilitats detectades en l'empresa.


També oferim informació sobre els diferents recursos que existeixen a disposició de l'empresa: internacionalització, innovació, cooperació, finançament, subvencions, gestió empresarial ...


Actuacions concretes


  § Punt d’Atenció a l’Emprenedor: Alta d’autònoms i constitució de societats (Societat Limitada, Societat Civil, Comunitat de Bens) i baixa de les mateixes. Més informació

  § Reempresa: Suport en la cessió empresarial, per a empresaris que volen vendre el seu negoci i per a emprenedors que volen iniciar una activitat comprant una empresa en funcionament. Inclou acompanyament en tot el procés. Més informació

  § Accions especials per a joves (Garantia Juvenil). Més informació

  § Accions especials per a dones: Xarxa de dones emprenedores. Més informació

  § Servei de SOS Mentoring: Programa de voluntariat on persones empresàries amb experiència acompanyen al col·lectiu d’autònoms i microempreses a millorar i prendre les decisions empresarials necessàries per a fer front a la crisi provocada per la COVID-19. Més informació

  § Economia Social i Solidària: L’Ajuntament participa en l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord que té com a objectiu difondre aquest tipus d’economia i promoure la creació de cooperatives i entitats d’economia social.

  § Formació empresarial: Es fan actuacions de formació adreçades a emprenedors que volen iniciar una empresa o per a empresaris que ja l’han posat en marxa. Consisteix en aspectes accions formatives d’aspectes concrets i de curta durada sobre els diferents aspectes de gestió empresarial.


DIVULGACIÓ DE LA CULTURA EMPRENEDORA


Oferim als Instituts i Centres d’ensenyament secundari xerrades i activitats per tal d’estimular i difondre la cultura emprenedora especialment entre els joves utilitzant el seu potencial creatiu cap a la generació d'idees empresarials.


  § Tallers pràctics on es treballen diferents competències i actituds que ha de tenir l’emprenedor:  En què consisteix ser emprenedor / Generació d’idees / Organització i treball en equip / Avaluació del risc

  § L’emprenedor a l’escola: Joves emprenedors expliquen la seva experiència als alumnes

  § Assessorament específic per a alumnes de centres d’ensenyament secundari i universitari: treball de recerca / plans d’empresa / o altres.

Amb les escoles de primària de la ciutat es desenvolupa el Programa Cultura Emprenedora a l'Escola promogut per la Diputació i realitzat conjuntament amb l’àrea d‘Educació. Consisteix en la creació de cooperatives a l’escola i en aprendre els aspectes de ser emprenedor.Comparteix