Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Servei d'assessorament d'EntitatsEl Servei d’assessorament al teixit associatiu és un servei gratuït de l’ajuntament adreçat a totes les entitats de Badalona que neix amb l’objectiu d’enfortir i ajudar al desenvolupament de les entitats a través de l’acompanyament a la seva gestió, la formació i la generació d’eines i recursos.

El servei neix de la necessitat d’un suport que tenen les entitats de Badalona per respondre als seus dubtes i problemàtiques en matèria de gestió perquè aquestes puguin dur a terme la seva missió de la manera més òptima possible.

Consisteix en un assessorament personalitzat en diferents àrees:

- Assessorament jurídic (tràmits, constitució, reglaments, gestió d’assegurances, certificats...)

- Assessorament en gestió de persones (voluntariat i personal contractat)

- Assessorament en gestió econòmica (comptabilitat, auditoria, subvencions, etc.)

- Assessorament en gestió tributària i fiscalitat (obligacions fiscals, signatura digital, etc.)

- Assessorament informàtic (programari i aplicacions, comunicació i eines 2.0, utilització de les TIC, etc.)

- Assessorament en organització i gestió d’entitats (planificació, gestió de recursos, voluntariat corporatiu, etc.)

- Assessorament en finançament associatiu (fons de finançament, donatius, quotes de socis, etc.)

- Assessorament en comunicació (campanyes de difusió, notes de premsa, etc.)

- Assessorament en formació (com fer un pla de formació, com gestionar la formació bonificable, etc.)


Comparteix