Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Anunci sobre aprovació de les bases d'adquisició d'immobles situats a la zona d'execució del lateral de la C-31 al Sector de l'ARE de Sant Crist de Badalona. Publicat al DOGC 7804 de data 06.06.78