Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Registre d'estudis de detall


7/C1-20 Modificació parcial de l’Estudi de detall per a l’ordenació arquitectònica de l’illa 3 del polígon J, Montigalà - Batllòria

19/C2-15 Estudi de detall de la Unitat d’actuació núm. 1 del Pla Especial de les illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent

12/C1-15 Estudi de detall de la Unitat de projecte 2 del sector A de la Modificació del PGM a l’avinguda de Navarra

26/C1-12 Deixar sense efecte l'Estudi de Detall per a l'ordenació arquitectònica de la façana al parc del Poligon J de Montigala a l'Àmbit de l'Illa 2

10-C1-10 Estudi de detall del carrer de la Costa, 7 cantonada amb el carrer de Sant Sebastià

12-C2-09 Estudi de detall de l'Illa B2 del Polígon 1 del Sector de Costa A1

22-C6-07 Modificació puntual de l'Estudi de detall del PERI de Bonavista situat a la parcel·la G del camí de la Pelleria, 11-21

20-C5-07 Estudi de detall de les alineacios de la parcel·la 5 del projecte de compensació del Sector 1 de les Guixeres

15-C4-07 Modificació puntual de l'Estudi de detall de l'antiga fàbrica Margarines Gironès, situada al carrer del General Weyler, 253

04-C2-07 Estudi de detall de composició volumètrica de l'edifici situat al carrer de la República Portuguesa, 33-35

03-C1-07 Estudi de detall d'ordenació de volums a la parcel·la del carrer de Santa Madrona, 87

18-C7-06 Estudi de detall per a l'ordenació de volums, alineacions i rasants en l'àmbit del Polígon C del Pla Parcial de Canyet

16-C6-06 Estudi de detall a la finca situada al carrer del Carme, 58

13-C5-06 Estudi de detall del carrer Santiago Rusiñol, 31-33

11-C4-06 Estudi de detall a la parcel·la situada al passatge d'en Viñas, 29 i carrer de la Independència, 9

27-C6-05 Estudi de detall de la parcel·la situada a la cantonada del carrer Laietània i l'avinguda del President Companys

28-C7-05 Estudi de detall de la parcel·la situada al carrer Riera de Canyadó, 9-11

02-C2-06 Estudi de detall pel reajust d'alineacions al carrer de Campoamor

1-C1-06 Estudi de detall de la finca situada al carrer de Simó Piera, 26

18-C5-05 Estudi de detall d'ordenació volumètrica de la unidad d'edificació 7 del polígon IV del Torrent de la Font

28-C4-04 Estudi de detall a la plaça de la Assemblea de Catalunya, 8

08-C2-04 Estudi de detall de la finca situada al carrer del Doctor Robert, 2-4 cantonada amb el carrer de Sant Jordi, 1-3

32-C7-03 Estudi de detall del carrer de Sant Francesc de Paula, 12-14

18-C5-03 Estudi de detall de la tanca de la part posterior de l'illa situada entre els carrers de Marià Benlliure i de Numància

15-C4-03 Estudi de detall d'ajust de rasants i condicions d'edificació de les illes B1, B2 i B3 del PE d'una part del Sector de Costa A-1

34-C8-03 Estudi de detall de composició volumètrica de l'edifici situat al carrer de la República Argentina, 48

02-C2-03 Estudi de detall a l'avinguda de Martí Pujoll, 43

05-C2-99 Estudi de detall d'ordenació volumètrica del PE d'ordenació del Sector Industrial Bonavista

50-C9-02 Estudi de detall de la parcel·la 7 del Pla Parcial del Sector I de les Guixeres

27-C5-02 Estudi de detall del carrer de Guifré, 726-746, l'avinguda del Maresme, 120-124 i el carrer d'Alfons XII, 615-651

01-C1-04 Estudi de detall a la finca situada al carrer de Casas i Amigó, 3

20-C6-03 Estudi de detall per a la construcció de 72 habitatges a Sant Roc (fase III bloc F)

09-C3-03 Estudi de detall d'ordenació de volums a la UA núm. 2b del PE a les illes compreses entre els carrers Progrés, Ponent, Cervantes i Eduard Maristany

01-C1-03 Estudi de detall per a la obertura d'un vial privat complementari a la finca front a l'avinguda del Maresme i als carrers de la Indústria i de Manuel Fernández Márquez

08-C3-05 Estudi de detall de les finques 2 i 4 del projecte de reparcel·lació de les illes compreses entre l'avinguda de Mònaco, carrer de Sicilia, carrer de Mozart i carrer de Verdi

26-C3-04 Estudi de detall a la parcel·la situada entre el carrer de la Seu d'Urgell, l'avinguda de Navarra i el passatge de nova creació

04-C2-05 Estudi de detall de la parcel·la delimitada pels carrers Galícia i Astúries

01-C1-05 Estudi de detall de la finca situada al carrer de Sant Sebastià, 38-42

17-C4-02 Estudi de detall de la finca situada al carrer de Martí Julià, 78 i al carrer de Santa Maria

13-C3-02 Estudi de detall de la finca situada al carrer de les Eres, 2-4-6

09-C2-02 Estudi de detall per a canvi d'ubicació de l'ús comercial en l'illa B3 del polígon II del PE d'una part del sector de Costa A-1

07-C1-02 Estudi de detall d'ordenació volumètrica de l'antiga fàbrica Margarines Gironès situada als carrers del General Weyler, 251-253 i de Cervantes, 272

53-C11-01 Estudi de detall de l'unitat d'actuació número 3 del PE de Dalt de la Vila

01-C1-01 Estudi de detall de la unitat d'actuació número 2 del PERI delimitat pels carrers de Cervantes, Ponent, Llefia i Baldomer Solà

30-C8-01 Estudi de detall de les finques situades al carrer Iris, 25-31 i la riera de Canyadó, 13-21

33-C10-01 Estudi de detall de la parcel·la situada al carrer de Isaac Peral, 47 cantonada amb el carrer de Ponent

18-C5-01 Estudi de detall del carrer de Sant Josep Oriol, 60-62 cantonada amb el carrer de Joan Peiró

27-C7-01 Estudi de detall de la finca situada al carrer de la Mare de Déu de Pompeia, 46-48-50 cantonada amb el carrer de Reus

03-C2-01 Estudi de detall de les parcel·les situades dins la unitat d'actuació número 13 de la Revisió del PERI del Gorg

16-C4-01 Estudi de detall d'ajunt d'alineacions del carrer de Numància, en el punt de confluència amb l'avinguda de Catalunya

53-C13-00 Estudi de detall de la parcel·la situada al carrer de la República Argentina, 102-104

51-C12-00 Estudi de detall per la implantació d'un edifici destinat a tanatori situat a la carretera de Can Ruti

54-C14-00 Estudi de detall de la unitat d'Actuació número 1 del PERI del sector delimitat pels carrers de Sant Bru, Santiago Rossinyol, Joan Peiró i Iris

47-C11-00 Estudi de detall de la parcel·la situada al carrer de Guifré, 751-757

27-C7-00 Estudi de detall de la parcel·la situada al carrer de Santiago Rossinyol, 34-36 cantonada amb la plaça del Sol

18-C5-00 Estudi de detall de la unitat d'actuació número 20 de la revisió del PERI del Gorg

13-C3-00 Estudi de detall de la finca situada al carrer de Santa Maria, 188-190

63-C19-99 Estudi de detall del polígon 1 del Pla Parcial Torrent de la Font

15-C4-00 Estudi de detall de la parcel·la JI-1 del polígon Montigalà Batlloria

61-C18-99 Estudi de detall d'ordenació de façanes i volumetria al carrer de Guifré cantonada amb el carrer d'Antoni Bori

49-C13-99 Estudi de detall de l'illa 2 del PP Pomar Industrial

18-C8-99 Estudi de detall d'ordenació de la parcel·la situada al carrer del Temple, 15-19 i el carrer de Jaume Borràs, 26

27-C10-99 Estudi de detall per a l'ordenació volumètrica de la finca situada als carrers d'Alfons XII i General Weyler

11-C5-99 Estudi de detall de l'illa BI-17 del polígon B del PERI de Montigalà

16-C7-99 Estudi de detall de 8 naus en agrupació d'empreses a la parcel·la BI-18.4 de Montigalà

10-C4-99 Estudi de detall de la zona UA-2, situada entre els carrers General Weyler i Cervantes

13-C6-99 Estudi de detall de la finca situada a l'avinguda de Martí Pujol, 49

62-C15-98 Estudi de detall per l'ordenació volumètrica de la unitat d'actuació 1 del PERI dels carrers Baldomer Solà, Miquel Servet, Osca, Saragossa, Font i Escolà i Galileu

58-C14-98 Estudi de detall d'ordenació de les façanes i volumetria al carrer de Guifré cantonada amb el carrer d'Antoni Bori

49-C13-98 Estudi de detall de la finca dels carrers Martí Julia, 57-59 i Santa Maria, 213

36-C9-98 Estudi de detall per l'ordenació volumètrica de la finca situada al carrer de Sant Francesc d'Assís, 65 cantonada amb carrer de Sant Pere , 71

09-C4-98 Estudi de detall del polígon 3 del Pla Parcial Torrent de la Font

24-C8-98 Estudi de detall del carrer d'Almogàvers cantonada amb el carrer Juan de la Cierva

19-C6-98 Estudi de detall per l'ordenació volumètrica de la finca situada al carrer de Marià Benlliure, 14 cantonada amb el carre Numància, 2

07-C3-98 Estudi de detall per l'adequació volumètrica de l'illa BI-14 del polígon Montigalà Batllòria

06-C2-98 Estudi de detall d'ordenació volumètrica de les parcel·les N i O del passatge D de la zona 20-a9 del PE de Can Pontons

03-C1-98 Estudi de detall en la parcel·la 190-194 del carrer Indústria entre els carrers de Maria Auxiliadora i Garriga

48-C18-97 Estudio de detall de les parcel·las MU-1, MU-2, MU-3, MU-4, MU-5 i MU-6 del polígon M del PE Batllòria-Montigalà

44-C17-97 Estudi de detall del carrer de la Marina, del 21A al 33B i carrer Dos de Maig, del 22A al 32C

41-C16-97 Estudi de detall per l'ordenació volumètrica de la finca situada al carrer de Sant Ignasi de Loiola, 129-149 entre els carrers de Sant Isidre i Eduard Marinstany

17-C8-97 Estudi de detall de l'avinguda Carlemany, carrer Pirineus i carrer de Montjuïc

27-C14-97 Estudi de detall de la parcel·la M de Can Pontons polígon 3

23-C12-97 Estudi de detall de la finca situada al carrer Rivero, 45-47-49 i el carrer Jovellar, 2-4

22-C11-97 Estudi de detall al carrer de Margarida Xirgu, 5-7-9-11

18-C9-97 Estudi de detall dels fronts d'illa a la rambla de França denominats AP2 i AP3 entre els carrers de Canelones i Sicilia

16-C7-97 Estudi de detall d'ordenació volumètrica de les parcel·les A i B de la zona 20-A9 del PE de Can Pontons

25-C7-96 Estudi de detall Casa Gafarel·lo al carrer Dos de Maig,38-48

14-C6-97 Estudi de detall de la parcel·la BI-3 del polígon Montigalà-Batlloria

10-C4-97 Estudi de detall del carrer de Reus

12-C5-97 Estudi de detall d'ordenació volumètrica dels equipaments assistencials al barri de Lloreda

03-C2-97 Estudi de detall de les parcel·les DP-2, 3 i 4 del PERI de Montigalà

32-C10-96 Estudi de detall de les parcel·les BI-10 i BI-12 del polígon de Montigalà-Batlloria

30-C8-96 Estudi de detall de la parcel·la BI-11 del polígon Montigalà-Batlloria

16-C4-96 Estudi de detall de la parcel·la KP-10.2 situada a la confluència del carrer Nou Cases i Travessia de Sant Jeroni de la Murtra

21-C5-96 Estudi de detall de la finca situada al carrer d'Occitània, 78-96

41-C15-95 Estudi de detall de l'illa compresa pels carrers de Jacint Verdaguer, Sant Felip i d'en Rosés i Mestre Bretón

46-C18-95 Estudi de detall de reordenació volumètrica de la zona 15 de Can Pontons

17-C6-95 Estudi de detall d'ordenació del polígon 2 del PP del Torrent de la Font

47-C19-95 Estudi de detall parcel·la B de l'illa AI-4 del polígon Montigalà-Batlloria

39-C13-95 Estudi de detall de la illa del carrer de Coll i Pujol, 200

34-C10-95 Estudi de detall d'ordenació de volums de la parcel·la BI-410 del polígon Montigalà-Batlloria

36-C11-95 Modificació puntual del ED de les parcel·les LU-3, LU-4, LU-5, LU-6 i LU-7 del polígon Montigalà-Batlloria

32-C13-94 Estudi de detall al carrer de Jaume Ribó, 35-37-39

22-C8-95 Estudi de detall de l'equipament delimitat pels carrers Provença, Rosselló, Doctor Bassols i carretera Antiga de València

23-C9-95 Estudi de detall d'ordenació d'uns solars als carrers de Sant Pere, Sant Jaume i Magatzem

20-C7-95 Estudi de detall de la unitat d'actuació 1 del PE de les Calçades Laterals de l'A-19

16-C5-95 Estudi de detall de l'illa compresa entre l'avinguda d'Alfons XIII, carrer Lleó Fontova, carrer d'Aribau i carretera de Mena

03-C3-95 Estudi de detall de la parcel·la A-2 de l'illa BI-420 del polígon Montigalà-Batlloria

13-C4-95 Estudi de detall d'ordenació volumètrica de la finca número 64-70 de l'avinguda del Caritg i modificació puntual de l'unitat d'actuació número 8 del PE de la Pau

01-C1-95 Estudi de detall de les parcel·les AI-1, AI-2, BI-110, BI-120 i BI-130 del polígon Montigalà-Batlloria

02-C2-95 Estudi de detall d'ordenació volumètrica a l'illa de Catalana de Gas i Electricitat S.A.

29-C11-94 Estudi de detall de la Parcel·la MP-3 del polígon Montigalà-Batlloria

43-C15-94 Estudi de detall d'agrupació d'habitatges a l'avinguda de la Cerdanya i el carrer de Murcia

38-C14-94 Estudi de detall de la parcel·la BI-420 del polígon Montigalà-Batlloria

26-C9-94 Estudi de detall d'alineacions i rasants del carrer de Sant Gregori

27-C10-94 Estudi de detall de les finques 43 al 59 i sn del carrer de Joan Peiró

02-C2-94 Estudi de detall per a ESTRIS SA entre els carrers de Indústria, Juli Galve Brusson i Eduard Maristany

07-C3-94 Modificació de l'article 34 de l'estudi de detall del Front de la Riera de Canyet

22-C8-94 Estudi de detall de la cantonada dels carrers del Torrent d'en Grau, Apenins i Ortger

10-C5-94 Estudi de detall de les parcel·les LU-1 i LU-2 de Montigalà-Batlloria

47-C8-93 Estudi de detall d'una agrupació en filera al polígon KU-2 de Montigalà-Batlloria

38-C7-93 Estudi de detall de l'illa KP-7 del polígon de Montigalà-Batlloria

14-C5-93 Estudi de detall d'una agrupació en filera al polígon K de Montigalà-Batlloria

12-C4-93 Estudi de detall i parcel·lació del polígon I del PE de Montigalà-Batlloria

04-C3-93 Estudi de detall d'ordenació volumètrica de l'unitat d'actuació 8 del PE del barri de la Pau

02-C2-93 Estudi de detall de les parcel·les MP-1 i MP-2 del ploígon Montigalà-Batlloria

31-C7-92 Estudi de detallde l'illa AI-4 del PERI Montigalà-Batlloria

PGU14705 Estudi de detall carrers de Pirineus, avinguda Roma, avinguda Pomar, Pere III i avinguda Joan d'Austria

01-C1-93 Estudi de detall de l'aparcament comprés entre els carrers de Àngel Guimerà, Pallaresa i Coll i Pujol

30-C6-92 Estudi de detall d'ordenació de l'illa delimitada per l'avinguda Menendez i Pelayo, carrer de Campoamor i carrer J-2 al polígon Montigalà-Batlloria

19-C5-92 Estudi de detall de l'illa 2 de Llefia entre els carrers de Nostra Senyora de Lourdes, Muntanya i ronda Sant Antoni de Llefia

202-C7-90 Estudi de detall d'ordenació volumètrica de la finca situada al carrer del Pare Claret, 4

13-C3-92 Estudi der detall d'ordenació de volums al carrer de Sant Joaquim, 25-41

02-C2-92 Estudi de detall d'alineacions i rasants del carrer de Sant Gregori prolongació de Coll i Pujol

01-C1-92 Estudi de detall i peojecte de parcel·lació per a la parcel·la JI-1 del PERI de Montigalà-Batlloria

303-C10-91 Estudi de detall d'ordenació de volums del carrer Juli Galvez Brusson, 29 per a CROS PINTURES SA

302-C9-91 Estudi de detall de delimitació d'unitat d'actuació en sòl urbà i estudi de detall d'alineacions, rasants i volumetria edificatoria a Bufalà

208-C6-91 Estudi de detall de les naus adossades al subpolígon A i B del polígon Montigalà-Batlloria

118-C3-91 Estudi de detall de les façanes dels fronts de la Via Parc i la Rambla del polígon Montigalà-Batlloria

117-C2-91 Estudi de detall per l'ordenació arquitectònica de la façana al parc del polígon J de Montigalà-Batlloria

148-C4-90 Estudi de detall de la finca situada al camí del Bosc 19-25

PGU14906 Estudi de detall d'alineacions i parcel·lació al carrer Jesús

146-C3-90 Estudi de detall d'ordenació volumètrica de l'illa compresa entre els carrers del Temple, Via Augusta i Termes Romanes

PGU14004 Estudi de detall d'alineacions i rasants de carrer de Cerdenya

PGU14003 Estudi de detall d'alineacions i rasants del carrer de Verdi i la seva connexió amb l'avinguda de Mónaco

PGU 14501 Estudi de detall d'un aparcament al carrer de Jaume Borràs

PGU14305 Estudi de detall del carrer de Manresà

PGU14013 Estudi de detall de la zona esportiva del Mas Ram

PGU14904 Estudi de detall d'alineacions del carrer d'Isaac Peral

PGU14807 Estudi de detall per l'ordenació volumètrica de l'illa formada pels carrers d'Ausias March, Llefià, Canigó i Ramon Llull

PGU14806 Estudi de detall dels carrers de Ros i Güell, Aqüeducte, sense nom i Escales

PGU14805 Estudi de detall d'alineacions del carrer Torrent Vallmajor

PGU14804 Estudi de detall de la Parròquia de la Mare de Déu del Roser

PGU14803 Estudi de detall de l'illa compresa pels carrers Circunval·lació, Saturn, Democràcia i Jupiter

PGU14801 Estudi de detall pel desenvolupament del projecte de reforma i ampliació de la Residència d'Avis "Llegat Roca i Pi"

PGU14706 Estudi de detall d'ordenació volumètrica i definició de les plataformes de nivel·lació d'acord amb la normativa del PP del sector de les Guixeres

PGU14704 Estudi de detall d'illa formada pels carrers Ros i Güell, Morralla, Eliseu Meifren i Fogars de Tordera del PERI de Bonavista

PGU14703 Estudi de detall de la mansana de Can Casacuberta

PGU14701 Estudi de detall de l'acabament del front edificat del carrer de Margarida Xirgu, 33-39

PGU14604 Estudi de detall d'ordenació volumètrica del carrer de Sant Bru, 23-25

PGU14603 Estudi de detall de l'illa delimitada pels carrers Pedraforca, Reina Elisenda, Matagalls i avinguda de Carlemany

PGU14602 Estudi de detall del PP de Pomar Industrial

PGU14601 Estudi de detall d'ordenació volumètrica de l'unitat d'actuació 19 del PE de les calçades laterals A-19

PGU14402 Estudi de detall de la plaça Pujol

PGU14401 Estudi de detall del passatge Mare de Déu de Lorda

PGU14303 Estudi de detall a l'avinguda del President Companys, 124

PGU14005 Estudi de detall de la mansana compresa entre els carrers Independència, Sardana i dos carrers sense nom

PGU14006 Estudi de detall d'alineacions i rasants de l'avinguda del Caritg