Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Normes urbanístiques i ordenances de caràcter metropolità aplicables en l'àmbit del Pla General Metropolità de Barcelona, i les seves modificacions aprovades fins a 31 de desembre de 2009