Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Normativa urbanistica metropolitana a l'àmbit de BadalonaModificacions de les Normes urbanístiques a Badalona

Per conèixer les modificacions de les Normes Urbanístiques a Badalona aneu a aquest enllaç.


Normativa urbanística metropolitana (link a pàgina WEB de l'AMB)

Modificacions de les Normes urbanístiques a Badalona (link a pàgina WEB de l'AMB)

Normes urbanístiques i ordenances de caràcter metropolità aplicables en l'àmbit del Pla General Metropolità de Barcelona, i les seves modificacions aprovades fins a 31 de desembre de 2009

Modificació de les Normes urbanístiques del PGM

Modificació de les Ordenances metropolitanes d'edificació

Modificacions de l'Ordenança metropolitana de rehabiltació

Comparteix