Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Bústia de queixes i suggeriments
Mitjançant aquest tràmit, els ciutadans que ho considerin oportú, poden posar en coneixement de l’Ajuntament de Badalona, les queixes o suggeriments que considerin oportunes en relació amb l’activitat administrativa.

També es pot utilitzar aquest tràmit per comunicar de forma genèrica les possibles incidències que puguin sorgir en relació amb qualsevol servei municipal en aquells casos en què no es disposi d’un formulari específic per la comunicació de la incidència. Quan es disposi de formulari específic, se’n recomana la utilització.


Comparteix