Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Esports



OBERTURA PLACES SERVEIS ESPORTIUS

PISTES ATLETISME:

- 10 PLACES SERVEI ABONATS.

INICI ACTIVITAT A PARTIR DEL FEBRER DE 2022:

PLACES DISPONIBLES A PARTIR DEL DILLUNS 6/12/21.

ELS INTERESSATS/DES HAURAN DE FER LA PETICIÓ, PER LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT-CATALEG DE TRÀMITS-US PISTES D’ATLETISME. ADJUNTANT NOMÉS EL FORMULARI DE PETICIÓ. UN COP ASSIGNADA LA PLAÇA (QUE SERÀ PER ORDRE D’ENTRADA A LA SEU A PARTIR DEL DIA 6/12/21) ES SOL·LICITARÀ QUE ES COMPLEMENTI AMB LA RESTA DE DOCUMENTACIÓ PER PODER DONAR L’ALTA ALS SERVEIS.

PISCINA MUNICIPAL MIREIA BELMONTE;

- 3 PLACES SERVEI CURSETS NATACIÓ .

EDAT DE 3-5 ANYS: DIVENDRES: 17:30-18:15 H

INICI ACTIVITAT A PARTIR DEL FEBRER DE 2022:

PLACES DISPONIBLES A PARTIR DEL DILLUNS 6/12/21.

ELS INTERESSATS/DES HAURAN DE FER LA PETICIÓ PER LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT-CATALEG DE TRÀMITS-INSCRIPCIÓ PER LA REALITZACIÓ D’UN CURSET DE NATACIÓ. ADJUNTANT NOMÉS EL FORMULARI DE PETICIÓ. UN COP ASSIGNADA LA PLAÇA (QUE SERÀ PER ORDRE D’ENTRADA A LA SEU A PARTIR DEL DIA 6/12/21) ES SOL·LICITARÀ QUE ES COMPLEMENTI AMB LA RESTA DE DOCUMENTACIÓ PER PODER DONAR L’ALTA ALS SERVEIS.

- 12 PLACES SERVEI CURSETS NATACIÓ .

EDAT DE 3-5 ANYS: DILLUNS I DIMECRES : 17:30-18:15 H

INICI ACTIVITAT A PARTIR DE FEBRER DE 2022:

PLACES DISPONIBLES A PARTIR DEL DILLUNS 6/12/21.

ELS INTERESSATS/DES HAURAN DE FER LA PETICIÓ, PER LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT-CATALEG DE TRÀMITS-INSCRIPCIÓ PER LA REALITZACIÓ D’UN CURSET DE NATACIÓ. ADJUNTANT NOMÉS EL FORMULARI DE PETICIÓ. UN COP ASSIGNADA LA PLAÇA (QUE SERÀ PER ORDRE D’ENTRADA A LA SEU A PARTIR DEL DIA 20/12/21) ES SOL·LICITARÀ QUE ES COMPLEMENTI AMB LA RESTA DE DOCUMENTACIÓ PER PODER DONAR L’ALTA ALS SERVEIS.

- PLACES GIMNASOS MUNICIPALS:

INICI ACTIVITAT A PARTIR FEBRER 2022


ELS INTERESSATS/DES HAURAN DE FER LA PETICIÓ, A PARTIR DEL DILLUNS 24 DE GENER DE 2022 PER LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT-CATALEG DE TRÀMITS- ABONAMENT A ACTIVITATS DE GIMNÀS DIRIGIDES. ADJUNTANT NOMÉS EL FORMULARI DE PETICIÓ. UN COP ASSIGNADA LA PLAÇA (QUE SERÀ PER ORDRE D’ENTRADA A LA SEU A PARTIR DEL DIA 24/1/22) ES SOL·LICITARÀ QUE ES COMPLEMENTI AMB LA RESTA DE DOCUMENTACIÓ PER PODER DONAR L’ALTA ALS SERVEIS.

Data Actualització: 11/1/22

REGISTRE PRESENCIAL:

TAMBÉ ES PODEN REALITZAR ELS DOS TRÀMITS DE SOL·LICITUD, PRESENCIALMENT AL REGISTRE D’ENTRADA ELECTRÒNIC SITUAT A LA PLAÇA. ASSEMBLEA CATALUNYA, 9-12, 08911-BADALONA, EN HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8:30-13:30 HORES I DIJOUS TARDA DE 16:00 A 18:00 HORES, INDICANT QUE ES TRAMETI AQUESTA PETICIÓ AL DEPARTAMENT TÈCNIC DEL SERVEI D’ESPORTS. PER AQUESTA GESTIÓ CAL DEMANAR CITA PRÈVIA.

NOTA: NO S'ACCEPTARAN LES PETICIONS ENTRADES PER REGISTRE D’ ABANS DE LES DATES INDICADES

Horari d’atenció telefònica Esports

L’Ajuntament de Badalona posa a disposició l’atenció telefònica directa del servei d’Esports al número 93 483 29 52, de dilluns a divendres, en horari de 12:00-14:00 hores i els dijous tarda, de 16:00-17:00 hores, a través del qual es podrà obtenir informació sobre:

- Serveis esportius dirigits: cursets de natació i gimnasos.

- Serveis esportius: abonats piscina i abonats pistes d’atletisme; accessos puntuals.

- Lloguer d’espais a les instal·lacions esportives municipals.

- Subvencions esportives.

També es poden fer consultes d’aquestes i d’altres qüestions relacionades amb el mateix servei d’Esports, per mitjà del correu electrònic: esports@badalona.cat. Tot i això, aquesta bústia no admet tràmits.

Pel que fa a tràmits (com per exemple donar-se de baixa dels diferents serveis), recordar que cal fer ús de la seu electrònica de l’Ajuntament de Badalona https://seu.badalona.cat/ o en el cas de persones físiques, també es pot entrar instància o escrit presencial al Registre de l’Ajuntament, situat a la pl. Assemblea Catalunya 9-12, en horari de dilluns a divendres 8.30-13.30 hores, sense cita prèvia.


Comparteix