Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Anunci exposició pública de Projecte de reparcel·lació voluntària del polígon d'actuació urbanística de la MPGM en l'àmbit discontinu de les zones del Mas Ram i Pomar de Badalona