Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Laboratori municipal
El Laboratori municipal de Badalona va ser creat el 1913. Des d’aquesta data ha anat ampliant les seves activitats i ha anat adequant la seva infraestructura a les necessitats actuals.

El laboratori està certificat segons norma ISO 9001:2015 per Bureau Veritas, autoritzat pels departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i de Salut de la Generalitat de Catalunya i reconegut com a establiment tècnic auxiliar de l’Agència Catalana de l’Aigua, per al nivell d’actuacions B.

La política de qualitat que es segueix al Laboratori Municipal de Badalona, té com a eix fonamental la implicació de l’equip humà, encoratjant el treball ben fet seguint normes de qualitat, amb objectivitat i independència de judici.

Té com a objectiu l'increment progressiu de la qualitat i aconseguir una total fiabilitat dels resultats analítics obtinguts com a mitjà per augmentar el grau de satisfacció del client, que serà una expressió del nivell de qualitat assolit.

Cal remarcar la importància de complir tant els requeriments del client com els legals i reglamentaris.

Al laboratori es fa actualment tota l’analítica que deriva del compliment de les competències del municipi en matèria de medi ambient i protecció de la salut.

També ofereix els seus serveis a altres administracions i als ciutadans, tant en la realització d’anàlisis com en l’assessorament sobre temes relacionats. Per conèixer els preus dels serveis que ofereix el laboratori podeu consultar l’ordenança fiscal vigent sobre taxes per serveis de protecció de la salut.

El laboratori municipal també gestiona les dades de l’estació meteorològica de Badalona.

També es realitzen tasques docents, com ara visites per a les escoles o pràctiques per a alumnes de cicles formatius. Per a més informació, cliqueu aquí o contacteu amb el laboratori.

Analítiques que realitza:

• Anàlisis de l’aigua del litoral

• Anàlisis de l’aigua de les piscines

• Anàlisis de l’aigua la xarxa d’abastament públic

• Anàlisis de l’aigua de les fonts de muntanya i del freàtic

• Anàlisis d’aigües residuals

• Anàlisis de sorres

• Anàlisis de productes alimentaris

• Anàlisis de superfícies

Adreça de contacte

Laboratori municipal

Pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-11 entresòl

08911 Badalona

Telèfon: 93 483 27 96

laboratorimunicipal@badalona.cat


Ubicació

LABORATORI MUNICIPAL Finestra nova

Telèfon: 934832796

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Entl.
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h


Comparteix