Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cultura emprenedora a l'escolaNois i noies de cinquè i sisè de les escoles Badalonès i Miguel Hernández participen, aquest curs, en el Projecte de creació de cooperatives escolars. El divendres 28 de maig de 2021, sis cooperatives posaran a la venda, als encants de Montigalà i a les seves escoles, els productes que han elaborat. El 17 de març es va fer una presentació de les cooperatives a l'Ajuntament i van sol·licitar el permís per posar la parada als encants. El mes de juny es fa l'acte de cloenda del projecte.

Aquest projecte es va iniciar el curs 2011-12 a l’escola Planas i Casals de la nostra ciutat i a altres centres de diferents poblacions de la província de Barcelona. Promou la cultura de l’emprenedoria, en els seus valors, coneixements i habilitats entre l’alumnat de cicle superior de l’educació primària. El projecte està integrat en el Pla anual de cada centre, afavoreix el desenvolupament de les competències bàsiques del currículum escolar , i s’inicia amb la creació d’una cooperativa per part de cada grup classe. Continua amb el procés de determinació dels productes a elaborar i vendre, en un dia, en una parada als encants o a prop d’un mercat.

Mitjançant aquest projecte, els grups classe treballen l’adquisició de la competència emprenedora, potenciant els coneixements, destreses i actituds que els seran útils davant de qualsevol repte professional i personal, molt més enllà de voler aconseguir la germinació de vocacions empresarials. El projecte Cultura emprenedora a l’escola, promogut per la Diputació de Barcelona, es basa en el programa “Emprendre a la meva escola”, desenvolupat per la Ciutat Industrial del Valle del Nalón, SAO (Valnalón). Els continguts s’articulen a partir d’un treball real: la creació, organització, gestió i tancament d’una cooperativa de fabricació de productes, que comporta la sol·licitud d’un micro crèdit i la venda en una fira o mercat local. En aquest sentit, cada cooperativa ha de decidir, també, si destina com a bona pràctica de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) un 10%, o més, dels seus possibles “beneficis” a un projecte de desenvolupament local o internacional a través d’una ONG.

Aquest projecte promou la utilització d’una metodologia basada en l’aprenentatge significatiu, l’aprenentatge cooperatiu i el treball en projectes. Com a treball pràctic, facilita l’adquisició de les competències bàsiques del currículum escolar següents: autonomia i iniciativa personal (esperit emprenedor), aprendre a aprendre, competència social i ciutadana, competència lingüística, competència matemàtica, tractament de la informació i competència digital, competència cultural i artística; i competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Agents implicats:

-Escoles Alexandre Galí, Badalonès, Itaca, Joan Coret, Llorens Artigas, Miguel Hernández i Pau Picasso (curs 19-20).

-Ateneu Cooperatiu Barcelonès Nord, La Sargantana Cooperativa, Aberdeen, Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo; Triodos Bank i Associació de Marxants de Badalona.

-Ajuntament de Badalona: Servei d’Educació i IMPO, amb la col·laboració d’altres serveis municipals.

-Diputació de Barcelona i municipis participants.

La inscripció d'escoles que vulguin formar part d'aquests projecte el curs 21-22, ja és oberta. Més informació:

Servei d’Educació Tel. 93 483 27 75 serveieducacio@badalona.cat

IMPO Tel. 93 460 52 00 ufe@badalona.cat


Comparteix