Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Fòrum de Medi AmbientQUÈ ÉS EL FÒRUM DE MEDI AMBIENT?

El Fòrum de Medi Ambient és un òrgan consultiu i de participació social de caràcter sectorial, de conformitat amb el que preveuen els articles 59 i 60 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. El Fòrum resta adscrit a l'Àrea de Medi Ambient i Mobilitat de l'Ajuntament de Badalona.

 Les funcions i competències del Fòrum són:

  • Identificar els problemes mediambientals i els focus d'origen de la contaminació, definir objectius i prioritzar les accions pertinents

  • Examinar i apreciar la situació relativa a l'elaboració de l'Auditoria Ambiental de Badalona

  • Estimular la participació ciutadana en el procés d'elaboració, difusió i execució de l'Agenda 21 Local de Badalona

  • Impulsar iniciatives d'estudi de models de desenvolupament sostenible

  • Informar i difondre les activitats d'educació ambiental

COM S'ORGANITZA EL FÒRUM DE MEDI AMBIENT?

La presidència: l'Alcalde/ssa de Badalona.

Les dues vicepresidències: escollides per a un termini de tres anys d'entre les entitats ciutadanes representades al Fòrum. Una vicepresidència és ocupada per la regidora de Medi Ambient i l'altra és escollida d'entre els representants del Fòrum.

El ple: constituït per l'alcalde/ssa, el regidor/a de Medi Ambient, representants d'associacions, entitats i agents socials, i quatre persones del padró municipal d'habitants de Badalona que mostrin interès a participar en qüestions de medi ambient.
El Fòrum s'haurà de reunir quatre vegades l'any, com a mínim. A cada sessió plenària assistirà un representant dels àmbits de l'Ajuntament que tinguin relació amb les qüestions incloses a l'ordre del dia.

Els grups de treball: els membres i la composició del grup de treball seran establerts pel Fòrum segons les línies de treball i les prioritats d'actuació. Els grups de treball presenten els seus informes al ple.

QUI FORMA PART DEL FÒRUM?

Representants de l'Ajuntament

  • Regidor/a de l'Àrea de Medi Ambient i Mobilitat

  • Membres de l'Àrea de Medi Ambient i Mobilitat: coordinador/a i tècnic/a de suport

  • Escola del Mar

  • Escola de Natura

  • Àrea de Serveis al Territori

  • Consell Escolar Municipal

Grups municipals, sindicats i partits polítics

  • PSC

  • PP

  • CiU

  • IC-V

  • EUiA

  • ERC

  • RCat

  • CCOO

  • UGT

  • CGT

  • Els Verds

  • CEC Badalona

Entitats, associacions i federacions

  • Federació d'Associacions de Veïns de Badalona

  • Unió de Botiguers del Baix Besòs

  • Representant de Grans Superfícies

  • Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Públiques

  • Federació d'Empresaris de Badalona

  • Vadaverd

  • Club Natació Badalona

  • Club Nàutic Bétulo

  • Confraria de Pescadors

  • Grup d'Espeleologia de Badalona

  • IKEA Ibérica S.A.

  • Plataforma pel Transport Públic

  • Plataforma deixem de ser invisibles

  • Associació Amics de la Salut

 També hi ha persones que hi participen a títol individual


Comparteix