Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

SeguimentEl Pla consta d’un sistema d’indicadors de seguiment que aporta un diagnòstic de l’evolució del municipi en el marc de la sostenibilitat ambiental. D’una banda s’inclouen indicadors específics de les accions i de l’altre els indicadors establerts per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Aquests darrers són indicadors d’objectius més generals que els de les accions concretes.

El Pla de seguiment té una doble vessant: una vessant tècnica que aporta informació als tècnics de l’administració municipal i una vessant de comunicació que ha de permetre als ciutadans i ciutadanes i als agents socioeconòmics conèixer l’evolució i el grau d’implantació del Pla d’acció.


Comparteix