Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Pla accióEl Pla d’acció s’estructura en diverses línies estratègiques, cadascuna de les quals conté diferents programes d’actuació desenvolupats en un seguit d’accions concretes.

Un cop determinats els objectius de cada acció, se n’ha fet una descripció, una planificació de l’organització necessària per dur-la a terme, una estimació econòmica i de les fonts de finançament i una avaluació de la seva urgència en el temps i de la seva durada.

En aquelles accions on és possible quantificar resultats s’han definit indicadors específics per avaluar la consecució dels objectius establerts.

El documents del pla d’acció i de síntesi de l’auditoria es poden consultar a l'Àrea de Medi Ambient i Mobilitat (Plaça de l'Assemblea de Catalunya, 9-12, entresòl) o bé es poden descarregar des de la columna de documentació en format PDF


Comparteix